UAB „Visada laiku“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas“

2024 m. kovo 28 d. LR ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-180 UAB „UAB „Visada laiku“ projektui Nr. 02-033-K-0375 „UAB „Visada laiku“ e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas“ skirtas 25 000 Eur finansavimas pagal priemonę „MVĮ skaitmeninimas“. Projekto vertė – 50 000 Eur.

Įgyvendinamu projektu UAB „Visada laiku“ siekia sukurti į vartotoją orientuotą e. komercijos modelį, kuris užtikrins įmonės ilgalaikių santykių vystymą su rinkos dalyviais B2B segmente bei bus užmegzti privilegijuoti ekonominiai santykiai. Projekto metu siekiama sukurti sisteminį produktą, sujungiantį koncepciją, instrumentus, metodus, dizainą ir teikiamas paslaugas.

Projektas pradėtas 2024 m. birželio 13 d. ir bus įgyvendintas iki 2025 m. birželio 13 d.

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

UAB „Visada laiku“ teikia buhalterinės apskaitos ir konsultacines paslaugas, kontaktinis tel. +370 672 72 172, el. pašto adresas info@visadalaiku.lt